Banner

CPE איטום: איטום שיקולים בנייה בפעם?

Nov 30, 2016

אדריכלות מודרנית איטום מאוד ברצינות, שיטות איטום הוא גם מאוד חשוב, עבור איטום בנייה צריך לשים לב מה אתה עושה? CPE גיליון עמיד למים יצרני שלהלן כדי לספר לנו על זה.

1. אם נצבע מלט, יתפשט מיד סדין אחד, אם יותר מדי זמן, אובדן לחות, משפיעים על האפקט צמיגות.

2. החלת דבק המלט, הברכיים גם סלילי צבוע.

3. רוחב הברכיים של אבטחת, סמוך לבריכה.

4. אם מגב המפלט, קשה עצמים כאלה כמו להלן, זה הכרחי להסיר החלפה.

5. סליל סלילת כדי להחליק, לא מקומט.