[[ImgSrc-code]]
Banner

דרישות החומרים עמיד למים לנקב עמיד לטיפול ראשוני

Nov 30, 2016

1. לנקב עמיד הבנייה עמיד למים חומר עמיד למים יש לנקות כדי להבטיח מוצק, יבש, חלקה (Tan).

2. בניית משטח במקרה של לא אחיד צריך לחפש קודם מילוי או שחוקים, קצוות, זוויות ללא הקרקע (מתגלגל).

3. כל בנייה חומרים עמידים לנקב עמיד למים באופן מלא מצופה סוכן הטיפול היסודי, להיות יבש לחלוטין.